-49%

Đèn chùm hiện đại

Đèn pha lê thông tầng 2335/16

Giá gốc là: 16.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 8.500.000 ₫.
-50%

Đèn chùm hiện đại

Đèn pha lê thông tầng 2351/31

Giá gốc là: 20.580.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.300.000 ₫.
-50%

Đèn chùm hiện đại

Đèn pha lê thông tầng 2331/19

Giá gốc là: 20.580.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.300.000 ₫.
-49%

Đèn chùm hiện đại

Đèn pha lê thông tầng 2330/25

Giá gốc là: 24.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 12.200.000 ₫.
-50%

Đèn chùm hiện đại

Đèn chùm thả thông tầng 2306/19

Giá gốc là: 14.280.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.200.000 ₫.
-50%

Đèn chùm hiện đại

Đèn thả thông tầng 2303/13

Giá gốc là: 10.920.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.500.000 ₫.
-50%

Đèn chùm hiện đại

Đèn thông tầng pha lê 8011

Giá gốc là: 37.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 19.000.000 ₫.
-50%

Đèn chùm hiện đại

Đèn thả trần pha lê 21070/800

Giá gốc là: 13.585.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.800.000 ₫.
-46%

Đèn chùm hiện đại

Đèn chùm pha lê 7526/6

Giá gốc là: 11.016.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.000.000 ₫.
-46%

Đèn chùm hiện đại

Đèn chùm pha lê 7527/8

Giá gốc là: 11.016.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.000.000 ₫.
-45%

Đèn chùm hiện đại

Đèn chùm pha lê 7521/8

Giá gốc là: 14.256.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.800.000 ₫.
-46%
Giá gốc là: 7.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.900.000 ₫.
-45%

Đèn chùm hiện đại

Đèn thả thủy tinh DY3038

Giá gốc là: 13.300.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.300.000 ₫.